Лични услуги

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми

– I година – Естетичар за нега на раце и нозе

– I година – Фризер


– II година – Естетичар за нега на раце и нозе

– II година – Фризер


– III година – Естетичар за нега на раце и нозе

– III година – Фризер


 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина:

I ГОДИНА – Техничар за очна оптика:

I ГОДИНА – Техничар за козметичка нега и убавина:


II ГОДИНА – Техничар за козметичка нега и убавина, Техничар за очна оптика

II ГОДИНА – Техничар за козметичка нега и убавина

II ГОДИНА – Техничар за очна оптика


III ГОДИНА – Естетичар за нега на раце и нозе:

III ГОДИНА – Фризер:

III ГОДИНА – Техничар за козметичка нега и убавина:

III ГОДИНА – Техничар за очна оптика:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Оптички материјали


II ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Анатомија на глава и око

Оптика

Практична настава


III ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички инструменти

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Практична настава

Практична настава – изборна

Психологија


IV ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Основи на офталмологијата

Практична настава

Практична настава – изборна

 

Програми за проодност