Настани

ИНФОРМАЦИЈА За активности на проектот „Подобрување на квалитетот на образованието и обуката во ЈИЕ – EQET SEE“ за развивање на регионален стандард на занимање од секторот Машинство.

ИНФОРМАЦИЈА за активности на Проектот ERI SEE за развивање на регионални стандарди на занимања и стандарди на квалификации од секторот градежништво и геодезија