Конкурси/Огласи

  • Интерен оглас број 01/2021 за унапредување на административен службеник
  • Датум на објавување: 28.05.2021
    Краен рок за аплицирање: 01.06.2021

  • Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас број 01/2021 за унапредување на административен службеник во Центарот за стручно образование и обука