Економија, право и трговија

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Економски техничар, Правен техничар, Бизнис администратор

I ГОДИНА – Економски техничар, Бизнис администратор


II ГОДИНА – Бизнис администратор, Економски техничар, Правен техничар

II ГОДИНА – Бизнис администратор, Економски техничар

II ГОДИНА – Бизнис администратор

II ГОДИНА – Економски техничар

II ГОДИНА – Правен техничар


III ГОДИНА – Економски техничар, Правен техничар, Бизнис администратор:

III ГОДИНА – Правен техничар, Бизнис администратор:

III ГОДИНА – Бизнис администратор:

III ГОДИНА – Економски техничар:

III ГОДИНА – Правен техничар:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА
За сите образовни профили

 


 
II ГОДИНА
За сите образовни профили

 

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 

Банкарски техничар

 


 
III ГОДИНА

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 

Банкарски техничар

 


 
IV ГОДИНА

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 

Банкарски техничар

Постсредно образование

Информации