Протоколи за реализација на наставата во учебната 2020/21 година.

Решение за изменување на Наставни планови – МОН

На следниот линк може да го отворите решението: