Kontakte

Bul. „Goce Dellçev„ nr.18, p.fax. 290,
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut,
Tel. ++389 2 31 35 484, faks ++389 2 31 11 085

Drejtor

Drejtor i Qendrës

Sherif Miftari: (Biografia)

 

Zëvendësdrejtor

Asim Dail: (Biografia)