Текстил, кожа и слични производи

• Оператор на CAD/CAM системи во текстилната индустрија
• Сервисер на машини за шиење


• Изработувач на машинско плетени производи
• Помошник конфекционер 
• Шивач 
• Шивач на конфекциски материјал


• Дизајнер на облека 
• Дизајнер на обувки 
• Моден стилист 
• Моделар на обувки и кожна галантерија 
• Оператор за доработка на облека 
• Оператор за кроење на обувки 
• Оператор за кроење на облека 
• Оператор за шиење на обувки 
• Оператор за шиење на облека 
• Составувач на горни со долни делови на обувки

• Кројач на конфекциски материјал 
• Кројач на обувки 
• Шивач на обувки 
• Конфексионер 
• Кројач на текстил 
• Плетач за рачно плетење 
• Везач за рачно везење