Лидер на струка 2014

*****************************************************************************

pdf Акциски план за организација и реализирање натпревари во стручното образование и обука за прогласување „Лидер за образовен профил“ за 2014 година

pdf УПАТСТВО за организирање и реализирање на проектот „Лидер“

pdf Распоред на термини за избор на Лидер на струка

pdf Училишта домаќини за организирање и реализирање на активности на државно ниво за прогласување на Лидер на струка

*****************************************************************************

pdf Список на натпреварувачи – машинска струка

pdf Список на натпреварувачи – хемиско технолошка струка

pdf Список на натпреварувачи – угостителско-туристичка струка

pdf Список на натпреварувачи – електротехничка струка

pdf Список на натпреварувачи – лични услуги

pdf Список на натпреварувачи – сообраќајна струка

pdf Список на натпреварувачи – здравствена струка

pdf Список на натпреварувачи – економско-правна и трговска струка

pdf Список на натпреварувачи – земјоделско-ветеринарна струка

*****************************************************************************