Прва средба на Комисијата за средно стручно образование и обука

На 30 октомври 2017 година се одржа првата средба на Комисијата за стручно образование и обука која е основана од Делегацијата на германското стопанство во Македонија. Комисијата им нуди на сите засегнати страни платформа за постојана и транспарентна дебата на теми поврзани со средното стручно образование и обука во Македонија. Покрај претставниците на Делегацијата, учествуваа на средбата и заменик-амбасадорот на Република Германија, г. Марко Акватичи, како и претставници на компаниите EVN, Injection Moulding Prilep, Gentherm, Marquardt, Kostal, DMM Dräxlmaier и на Центарот за средно стручно образование обука