Дипломи за учесници во Лидер на струка

Се доделија дипломи за ученици и ментори во рамките на проектот “Лидер на струка”