Skip to content

Патека:Насловна
Текстилно-Кожарска струка Испечати Е-пошта

Заеднички предмети

I Година

pdf Техничко цртање и машински елементи

pdf Текстилно кожарски суровини

pdf Технологија на текстил и кожа

II Година

pdf Текстилно кожарски суровини

III Година

pdf Автоматска регулација

pdf Испитување на материјалите 

IV Година

pdf Контрола на квалитет - конфекциски техничар

pdf Контрола на квалитет - техничар за обувки 

pdf Контрола на квалитет - текстилен техничар 

II Година

Конфекциски компјутерски оператор

pdf Естетско обликување

pdfОснови на конструкција на облека

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на изработка на облека

Конфекциски техничар

pdf Дизајн на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на конфекционирање 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Моделирање 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на кожата и помошните материјали за обувки 

pdf Технологија за изработка на обувки 

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на предење 

III ГОДИНА

Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Конструкција и моделирање на облека - изборна

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање - изборна 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки - изборна 

pdf Моделирање 

pdf Моделирање - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка - изборна 

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на плетење - изборна 

pdf Технологија на предење 

pdf Технологија на предење - изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење - изборна 

IV ГОДИНА

Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање - изборна 

Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки - изборна

pdf Моделирање 

pdf Моделирање - изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки 

pdf Технологија на изработка на обувки - изборна 

pdf Водење на технолошкиот процес за изработка на обувки 

Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава - изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка - изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење - изборна 

pdf Технологија на плетење - изборна 

pdf Технологија на предење- изборна 

Техничар за дизајн на облека 

I Година 

pdf Цртање и сликање I, II, III и IV год.

pdf Компјутерска графика I и II год. 

pdf Материјали за изработка на облека 

pdf Моделирање 

pdf Нацртна геометрија со техничко цртање 

pdf Обликување на облека I, II, III и IV год. 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

II ГОДИНА 

pdf Акт со пластична анатомија

pdf Историја на уметноста II, III и IV год. 

pdf Изработка на облека 

pdf Конструкција на облека 

pdf Материјали за изработка на облеката 

pdf Технологија за изработка на облека 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

III ГОДИНА 

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека - изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека - изборна 

pdf Технологија на ткаењето и плетењето 

pdf Обликување на облека - изборен 

IV ГОДИНА 

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека - изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека - изборна 

pdf Обликување на облека - изборна 

pdf Техника на боењето и печатењето 


 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   

rezultatinatprevari2014.png

bannerbrosura.png

 

Екстерно Тестирање Прашања
РМ
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020