Skip to content

Патека:Насловна
МАШИНСКА СТРУКА Испечати Е-пошта

Алатничар
Дијагностичар на неисправности на возила
Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти
Изработувач на CNC програма
Механичар за енергетски постројки
Механичар и монтер на мотори и моторни возила
Оператор на CNC машина
Оператор на компјутерски управувани системи
Оператор на технологијата на производство и одржување на мотори и моторни возила
Оператор на технологијата на изработка на метални конструкции
Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација и режење
Оператор на технологијата на производство и одржување на процесни машини , постројки и машинска механизација
Оператор на технологијата на производство и одржување на енергетски машини и постројки
Оператор на технологијата на заварување
Ракувач со пострoјки за производство на енергија
Соработник за техничка документација во машинството

Контролор за технички преглед на возила

Автомеханичар
Металоглодач
Металостругар
МИГ (метал инертен гас) – МАГ (метал активен гас) заварувач
Монтер на гасоводна инсталација
Монтер на топловодна инсталација
Монтер на водоводна и санитарна инсталација
ТИГ заварувач
Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување)
Вулканизер и балансер
Бравар
Лимар

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020